ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

1.ΕΙΡΗΝΗ Κ. ΑΝΔΡΕΟΥ
2.ΑΡΕΤΗ Κ. ΑΝΔΡΕΟΥ
3.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α. ΒΕΖΥΡΗΣ
4.ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΒΕΖΥΡΗΣ
5.ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ Β. ΜΑΣΤΡΟΓΕΩΡΓΙΟΥ
6.ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΙΩΑΝΝΟΥ
7.ΑΝΤΩΝΙΟΣ Β. ΒΕΖΥΡΗΣ
8.ΛΕΩΝΙΔΑΣ Γ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ
9.ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Γ. ΠΕΤΡΟΥ
10.ΕΙΡΗΝΗ Γ. ΖΟΥΡΜΠΟΥΛΙΔΟΥ
11.ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ν. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
12.ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ν. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
13ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ε. ΧΑΙΔΟΥΣ
14.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ. ΡΙΓΓΟΣ
15.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘ.ΒΕΖΥΡΗΣ
16.ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Τ. ΚΙΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
17.ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΣ
18.ΣΤΑΜΑΤΗΣ Γ. ΒΕΖΥΡΗΣ
19.ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΒΕΖΥΡΗΣ
20.ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
21. ΕΛΕΝΗ Α. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
22.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α. ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ
23.ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΒΕΖΥΡΗΣ